หน้าแรก    ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร    ประกาศผล    เจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 เลขที่ประกาศตำแหน่งวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุด
เลือก2/2560 (1)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์วิเทศสัมพันธ์ วฒิปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง2560/11/092560/11/30
เลือก2/2560เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานประกันคุณภาพฯ วฒิปริญญาโท 1 ตำแหน่ง2560/11/092560/11/30