หน้าแรก    ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร    ประกาศผล   
 
 
  
 
 เลขที่ประกาศตำแหน่งวันที่ประกาศวันที่สิ้นสุด
เลือก2/2561(4)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ2561/07/092561/07/20
เลือก2/2561(3)นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ2561/07/092561/07/20
เลือก2/2561(2)นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ2561/07/092561/07/20
เลือก2/2561นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา2561/07/092561/07/20